965 51 80 18 - Carrer Salamanca, 2, 03813 Famorca famorca@famorca.es

Pujada al anoguer, Malla del Llop i la Canal

Des del poble i seguint el cartell d’informació que hi ha en la plaça “La Font” pot fer la ruta de pujada al ANOGUER,
MALLA DEL LLOP I LA CANAL” Pujant pel camí de la rabossa i seguint per la senda que va quasi a l’una amb les casetes de registre de l’aigua, Arribarà a el “Anoguer” on va a poder gaudir d’espectaculars vistes, beure en la font del anoguer. Des de alli i a uns 200 metres va a poder o visistar l’antiga cava de neu, memòria del passat de Famorca ja que era una important productora de gel per a tots els pobles de la Marina. Des d’allí va a poder seguir la ruta fins a la canal.